Regulamin 2017

I Postanowienia ogólne

 1. Rozgrywki noszą nazwę Miejska Amatorska Liga Siatkówki w Łasku.
 2. Organizatorem rozgrywek jest ŁMLKS Łaskovia zwany dalej organizatorem.
 3. Miejscem rozgrywek jest hala sportowa Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku przy ul. Berlinga 1.
 4. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową i propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łasku i okolic jako zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, a także uatrakcyjnienie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie naszej gminy.
 5. Rozgrywki rozpoczną się 29 stycznia 2017 r. i potrwają do 30 kwietnia 2017 r.
 6. Mecze rozgrywane będą według oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową obowiązujących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach PZPS.

II Uczestnicy

 1. W rozgrywkach nie mogą brać udział zawodnicy (mężczyźni), którzy w roku kalendarzowym 2017 brali udział w rozgrykwach PZPS na poziomie II ligi i wyższym oraz ich odpowiednikach poza granicami kraju.
 2. Poza wyżej wymienionymi zawodnikami w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki bez względu na wiek i płeć.

III Zapisy

 1. Do rozgrywek należy zgłaszać się drogą mailową, pod adresem filiplipowski@poczta.onet.pl.
 2. Zapisy przyjmowane będą do niedzieli, 22 stycznia 2017 r. do godz. 23:59.
 3. Limit uczestników rozgrywek wynosi 14 zespołów, o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do kapitana.
 5. Wpisowe do rozgrywek wynosi 600 zł od drużyny.
 6. Wpisowe należy uiścić u organizatora przed rozpoczęciem pierwszego meczu.
 7. Liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek w ramach jednego zespołu jest nieograniczona.
 8. Nowych zawodników można zgłaszać do rozgrywek w trakcie ich trwania.
 9. Jeden zawodnik może w rozgrywkach reprezentować barwy tylko jednego zespołu.

IV System rozgrywek

 1. Rozgrywki podzielone będą na fazę zasadniczą, rozgrywaną systemem każdy z każdym oraz turniej finałowy.
 2. Mecze fazy zasadniczej rozgrywane będą na dwóch boiskach według terminarza ustalonego przed rozpoczęciem rozgrywek przez organizatora, który będzie dostępny na stronie internetowej organizatora najpóźniej w piątek, 28 stycznia.
 3. W fazie zasadniczej obowiązuje następująca punktacja:
  – 3 punkty za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 w setach,
  – 2 punkty za zwycięstwo 3:2,
  – 1 punkt za porażkę 2:3,
  – 0 punktów za porażkę 1:3 lub 0:3.
 4. Po fazie zasadniczej zespoły zostaną sklasyfikowane na podstawie ilości zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów zdobytej przez dwa zespoły w dalszej kolejności o wyższym miejscu decydują: liczba zwycięstw, stosunek setów, stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie.
 5. W przypadku równej ilości punktów uzyskanej przez 3 lub więcej zespołów o wyższym miejscu decyduje mała tabela utworzona przy uwzględnieniu meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 6. Po zakończeniu fazy zasadniczej rozegrany zostanie turniej finałowy, w którym zespoły z sąsiadujących miejsc w tabeli zagrają o poszczególne miejsca w rozgrywkach (pierwszy zespół z drugim o pierwsze miejsce, trzeci z czwartym o trzecie itd. aż do meczu o trzynaste miejsce).
 7. W turnieju finałowym nie mogą brać udział zawodnicy, którzy nie brali udziału w fazie zasadniczej.
 8. Przełożenie meczu na inny termin możliwe jest tylko za zgodą kapitanów obu zainteresowanych drużyn i organizatora.
 9. Przełożenie meczu należy zgłosić najpóźniej na tydzień przed pierwotnym terminem jego rozegrania drogą mailową pod adresem filiplipowski@poczta.onet.pl lub osobiście u organizatora.

V Nagrody

 1. Trzy pierwsze zespoły otrzymają nagrody w postaci pucharów, medali oraz nagród rzeczowych.
 2. Organizator przyzna następujące wyróżnienia indywidualne:
  – najlepszy zawodnik rozgrywek (MVP),
  – najlepszy atakujący,
  – najlepszy rozgrywający,
  – najlepszy zagrywający,
  – najlepszy blokujący,
  – najlepszy przyjmujący,
  – najlepszy broniący.

VI Informacje dodatkowe

 1. Hala sportowa będzie dostępna dla uczestników od godz. 8:00.
 2. Do dyspozycji uczestników organizator udostępnia cztery szatnie z natryskami.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom wodę do picia w trakcie meczów, a także ciepłe napoje (kawa, herbata) przed i po meczu.
 4. Uczestnicy rozgrywający pierwsze mecze w danym dniu proszeni są o pomoc w przygotowaniu hali do meczów.
 5. Uczestnicy rozgrywający ostatnie mecze w danym dniu proszeni są o pomoc w uprzątnięciu hali.
 6. Przed każdym meczem organizator przygotuje dla uczestników 10 piłek do rozgrzewki. Po zakończeniu rozgrzewki uczestnicy proszeni są o zebranie piłek i umieszczenie ich w koszu znajdującym się obok boiska. Spotkanie nie rozpocznie się do momentu odliczenia się wszystkich piłek rozgrzewkowych.
 7. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.