Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rozgrywki noszą nazwę Miejska Amatorska Liga Siatkówki w Łasku.
 2. Organizatorem rozgrywek jest ŁMLKS Łaskovia zwany dalej organizatorem.
 3. Miejscem rozgrywek jest hala sportowa Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku przy ul. Inki – Danuty Siedzikówny 1 (dawna ul. Generała Zygmunta Berlinga 1).
 4. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową i propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łasku i okolic jako zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, a także uatrakcyjnienie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Łask i powiatu łaskiego.
 5. Rozgrywki rozpoczną się 11 lutego 2018 r. i potrwają do 6 maja 2018 r.
 6. Mecze rozgrywane będą według oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową obowiązujących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach PZPS.

II UCZESTNICY

 1. W rozgrywkach nie mogą brać udział zawodnicy (mężczyźni), którzy w roku kalendarzowym 2018 brali udział w rozgrywkach PZPS na poziomie II ligi seniorów i wyższym oraz ich odpowiednikach poza granicami kraju.
 2. Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 2 zawodników, którzy w roku kalendarzowym 2018 brali udział w rozgrywkach ŁZPS oraz innych WZPS na poziomie III ligi seniorów oraz ich odpowiednikach poza granicami kraju.
 3. Za wzięcie udziału w wyżej wymienonych rozgrywkach uważa się wpisanie zawodnika do protokołu meczowego.
 4. Poza wyżej wymienionymi zawodnikami w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki bez względu na wiek i płeć.

III ZAPISY

 1. Do rozgrywek należy zgłaszać się drogą mailową, pod adresem filiplipowski@poczta.onet.pl.
  Zapisy przyjmowane będą do wtorku, 30 stycznia 2018 r. do godz. 23:59.
 2. Limit uczestników rozgrywek wynosi 16 zespołów, o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do kapitana.
 4. Wpisowe do rozgrywek wynosi 700 zł od drużyny.
 5. Wpisowe należy uiścić u organizatora najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego meczu.
 6. Liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek w ramach jednego zespołu jest nieograniczona.
 7. Nowych zawodników można zgłaszać do rozgrywek w trakcie ich trwania.
 8. Jeden zawodnik może w rozgrywkach reprezentować barwy tylko jednego zespołu.

IV SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki podzielone będą na fazę zasadniczą, rozgrywaną systemem każdy z każdym oraz turniej finałowy.
 2. Mecze fazy zasadniczej rozgrywane będą na dwóch boiskach, według terminarza ustalonego przed rozpoczęciem rozgrywek przez organizatora, który będzie dostępny na stronie internetowej organizatora najpóźniej w środę, 31 stycznia.
 3. W fazie zasadniczej obowiązuje następująca punktacja:
  • 3 punkty za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 w setach,
  • 2 punkty za zwycięstwo 3:2,
  • 1 punkt za porażkę 2:3,
  • 0 punktów za porażkę 1:3 lub 0:3.
 4. Po fazie zasadniczej zespoły zostaną sklasyfikowane na podstawie ilości zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów zdobytej przez dwa zespoły w dalszej kolejności o wyższym miejscu decydują: liczba zwycięstw, stosunek setów, stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie.
 5. Po zakończeniu fazy zasadniczej rozegrany zostanie turniej finałowy, w którym zespoły z sąsiadujących miejsc w tabeli zagrają o poszczególne miejsca w rozgrywkach (pierwszy zespół z drugim o pierwsze miejsce, trzeci z czwartym o trzecie itd. aż do meczu o piętnaste miejsce).
 6. W turnieju finałowym mogą brać udział zawodnicy, którzy wystąpili w przynajmniej 3 meczach w fazie zasadniczej.

V ZMIANA TERMINU MECZU

 1. Przełożenie meczu na inny termin możliwe jest tylko za zgodą kapitanów obu zainteresowanych drużyn i organizatora.
 2. Przełożenie meczu należy zgłosić najpóźniej na tydzień przed pierwotnym terminem jego rozegrania drogą mailową pod adresem filiplipowski@poczta.onet.pl lub osobiście u organizatora.
 3. Mecz przełożony musi zostać rozegrany najpóźniej do końca następnego tygodnia od daty pierwotnego terminu spotkania (można rozgrywać spotkania awansem). W przypadku nierozegrania meczu w ww. terminie zespoły zostają ukarane obustronnym walkowerem.
 4. Organizator może udostępnić halę na potrzeby meczu przełożonego w niedzielę, po zakończeniu aktualnej kolejki (lub w terminie zwolnionym przez przełożenie innego meczu).
 5. Organizator nie udostępnia hali na potrzeby meczów przełożonych w tygodniu. W takim wypadku miejsce rozegrania meczu przełożonego kapitanowie drużyn ustalają między sobą.
 6. Mecz przełożony rozgrywany w tygodniu może sędziować dowolna osoba, za zgodą kapitanów obu zespołów.
 7. Organizator może zapewnić obsługę sędziowską na potrzeby meczu przełożonego rozgrywanego w tygodniu, jednak wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.
 8. Po zakończeniu meczu przełożonego rozgrywanego w tygodniu, kapitan zespołu organizującego mecz jest zobowiązany do dostarczenia protokołu meczowego (dokładnego wyniku i listy biorących udział w meczu zawodników) do organizatora.
 9. Na prośbę jednego zespołu mogą zostać przełożone maksymalnie 2 spotkania.

VI NAGRODY

 1. Trzy pierwsze zespoły otrzymają nagrody w postaci pucharów, medali oraz nagród rzeczowych.
 2. Organizator przyzna następujące wyróżnienia indywidualne:
  • najlepszy zawodnik rozgrywek (MVP),
  • najlepszy atakujący,
  • najlepszy rozgrywający,
  • najlepszy zagrywający,
  • najlepszy blokujący,
  • najlepszy przyjmujący,
  • najlepszy broniący.

VII INFORMACJE DODATKOWE

 1. Hala sportowa będzie dostępna dla uczestników od godz. 8:00.
 2. Do dyspozycji uczestników organizator udostępnia cztery szatnie z natryskami.
 3. Uczestnicy rozgrywający pierwsze mecze w danym dniu proszeni są o pomoc w przygotowaniu hali do meczów.
 4. Uczestnicy rozgrywający ostatnie mecze w danym dniu proszeni są o pomoc w uprzątnięciu hali.
 5. Przed każdym meczem organizator przygotuje dla uczestników 10 piłek do rozgrzewki. Po zakończeniu rozgrzewki uczestnicy proszeni są o zebranie piłek i umieszczenie ich w koszu znajdującym się obok boiska. Spotkanie nie rozpocznie się do momentu odliczenia się wszystkich piłek rozgrzewkowych.
 6. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.