Regulamin 2016

I Postanowienia ogólne

 1. Rozgrywki noszą nazwę Miejska Amatorska Liga Siatkówki w Łasku.
 2. Organizatorem rozgrywek jest ŁMLKS Łaskovia zwany dalej organizatorem.
 3. Miejsce rozgrywek jest hala sportowa Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku przy ul. Berlinga 1.
 4. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową i propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łasku i okolic jako zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, a także uatrakcyjnienie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie naszej gminy.
 5. Rozgrywki rozpoczną się 7 lutego 2016 r. i potrwają do 24 kwietnia 2016 r.
 6. Mecze rozgrywane będą według oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową obowiązujących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach PZPS.

II Uczestnicy

 1. W rozgrywkach nie mogą brać udział zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym 2016 brali udział w rozgrykwach PZPS na poziomie II ligi i wyższym oraz ich odpowiednikach poza granicami kraju.
 2. W trakcie meczu na boisku może jednocześnie przebywać 3 zawodników, którzy w roku kalendarzowym 2016 brali udział w rozgrywkach WZPS na poziomie III ligi oraz ich odpowiednikach poza granicami kraju.
 3. Za udział w wyżej wymienionych rozgrywkach uważa się obecność zawodnika w protokole zawodów w dowolnym meczu rozgrywek w roku kalendarzowym 2016.
 4. W przypadku udziału w meczu zawodnika nieuprawnionego wynik meczu weryfikowany jest jako walkower dla przeciwnika (3:0 w setach i 25:0 w każdym z setów).
 5. W przypadku udziału w meczu zawodników nieuprawnionych w obu zespołach wynik meczu weryfikowany jest jako walkower obustronny (0:3 w setach i 0:25 w każdym z setów dla każdego z zespołów).
 6. Poza wyżej wymienionymi przypadkami w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki bez względu na wiek i płeć.

III Zapisy

 1. Do rozgrywek należy zgłaszać się drogą mailową, pod adresem filiplipowski@poczta.onet.pl.
 2. Zapisy przyjmowane będą do czwartku, 4 lutego 2016 r. do godz. 20:00.
 3. Limit uczestników rozgrywek wynosi 12 zespołów, o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników oraz informację, którzy z zawodników uczestniczyli w rozgrywkach ujętych w punkcie II.2.
 5. Liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek w ramach jednego zespołu jest nieograniczona.
 6. Nowych zawodników można zgłaszać do rozgrywek w trakcie ich trwania.
 7. Jeden zawodnik może w rozgrywkach reprezentować barwy tylko jednego zespołu.

IV System rozgrywek

 1. Rozgrywki mają formę ligi rozgrywanej systemem każdy z każdym.
 2. Na ligę składa się 11 kolejek, które rozgrywane będą w niedziele od godz. 9:00.
 3. Mecze ligowe rozgrywane będą na dwóch boiskach według terminarza ustalonego przed rozpoczęciem rozgrywek przez organizatora, który będzie dostępny na stronie internetowej organizatora najpóźniej w piątek, 5 lutego.
 4. W rozgrywkach obowiązuje następująca punktacja:
 • 3 punkty za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 w setach,
 • 2 punkty za zwycięstwo 3:2,
 • 1 punkt za porażkę 2:3,
 • 0 punktów za porażkę 1:3 lub 0:3.
 1. Zespoły będą klasyfikowane na podstawie ilości zdobytych punktów, w przypadku równej liczby punktów zdobytej przez dwa zespoły w dalszej kolejności o wyższym miejscu decydują: liczba zwycięstw, stosunek setów, stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie.
 2. W przypadku równej ilości punktów uzyskanej przez 3 lub więcej zespołów o wyższym miejscu decyduje mała tabela utworzona przy uwzględnieniu meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 3. Przełożenie meczu na inny termin możliwe jest tylko za zgodą przedstawicieli obu zainteresowanych drużyn i organizatora.
 4. Nie ma możliwości przełożenia meczów ostatniej i przedostatniej kolejki.

V Nagrody

 1. Trzy pierwsze zespoły otrzymają nagrody w postaci pucharów, medali oraz nagród rzeczowych.

VI Informacje dodatkowe

 1. Hala sportowa będzie dostępna dla uczestników od godz. 8:00.
 2. Do dyspozycji uczestników organizator udostępnia cztery szatnie z natryskami.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom wodę do picia w trakcie meczów, a także ciepłe napoje (kawa, herbata) przed i po meczu.
 4. Uczestnicy rozgrywający pierwsze mecze w danym dniu proszeni są o pomoc w przygotowaniu hali do meczów.
 5. Uczestnicy rozgrywający ostatnie mecze w danym dniu proszeni są o pomoc w uprzątnięciu hali.
 6. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.