Regulamin 2019

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rozgrywki noszą nazwę Miejska Amatorska Liga Siatkówki w Łasku.
 2. Organizatorem rozgrywek jest ŁMLKS Łaskovia zwany dalej organizatorem.
 3. Miejscem rozgrywek jest hala sportowa Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku przy ul. Inki – Danuty Siedzikówny 1 (dawna ul. Generała Zygmunta Berlinga 1).
 4. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową i propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łasku i okolic jako zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, a także uatrakcyjnienie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Łask i powiatu łaskiego.
 5. Rozgrywki rozpoczną się 1 marca 2019 r. i potrwają do 18 maja 2019 r.
 6. Mecze rozgrywane będą według oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową obowiązujących w sezonie 2018/2019 w rozgrywkach PZPS.

II UCZESTNICY

 1. W rozgrywkach nie mogą brać udział zawodnicy (mężczyźni), którzy w roku kalendarzowym 2019 brali udział w rozgrywkach PZPS na poziomie II ligi seniorów i wyższym oraz ich odpowiednikach poza granicami kraju.
 2. Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 2 zawodników, którzy w roku kalendarzowym 2019 brali udział w rozgrywkach ŁZPS oraz innych WZPS na poziomie III ligi seniorów oraz ich odpowiednikach poza granicami kraju.
 3. Za wzięcie udziału w wyżej wymienonych rozgrywkach uważa się wpisanie zawodnika do protokołu meczowego.
 4. Poza wyżej wymienionymi zawodnikami w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki bez względu na wiek i płeć.

III ZAPISY

 1. Do rozgrywek należy zgłaszać się drogą mailową, pod adresem filiplipowski@poczta.onet.pl.
  Zapisy przyjmowane będą do niedzieli, 17 lutego 2019 r. do godz. 23:59.
 2. Limit uczestników rozgrywek wynosi 12 zespołów, o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do kapitana.
 4. Wpisowe do rozgrywek wynosi 700 zł od drużyny.
 5. Wpisowe należy uiścić u organizatora najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego meczu.
 6. Liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek w ramach jednego zespołu jest nieograniczona.
 7. Nowych zawodników można zgłaszać do rozgrywek w trakcie ich trwania.
 8. Jeden zawodnik może w rozgrywkach reprezentować barwy tylko jednego zespołu.

IV SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki podzielone będą na:
  • fazę ligową, rozgrywaną systemem każdy z każdym,
  • fazę grupową, w której zespoły po fazie ligowej zostaną podzielone na dwie grupy: złotą (zespoły z miejsc: 1-5) oraz srebrną (zespoły z miejsc: 6-9)
  • turniej finałowy.
 2. Mecze fazy ligowej i grupowej rozgrywane będą na dwóch boiskach, według terminarza ustalonego przed rozpoczęciem rozgrywek przez organizatora, który będzie dostępny na stronie internetowej organizatora najpóźniej w poniedziałek, 18 lutego.
 3. W fazie ligowej i grupowej obowiązuje następująca punktacja:
  • 3 punkty za zwycięstwo 2:0 w setach,
  • 2 punkty za zwycięstwo 2:1,
  • 1 punkt za porażkę 1:2,
  • 0 punktów za porażkę 0:2.
 4. Po fazie ligowej zespoły zostaną sklasyfikowane na podstawie ilości zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów zdobytej przez dwa zespoły w dalszej kolejności o wyższym miejscu decydują: liczba zwycięstw, stosunek setów, stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie.
 5. Po zakończeniu fazy ligowej rozegrana zostanie faza grupowa. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy: złotą (miejsca 1-5) oraz srebrną (miejsca 6-9). Wszystkie wyniki z fazy ligowej zostaną zaliczone do fazy grupowej. W fazie grupowej zespoły rywalizują systemem każdy z każdym, według tych samych zasad co w fazie ligowej, ale tylko z zespołami ze swojej grupy.
 6. Po zakończeniu fazy grupowej odbędzie się turniej finałowy rozgrywany według następujących zasad:
  • zespół z 9. miejsca (4. w grupie srebrnej) zajmie 9. miejsce w lidze,
  • zespoły z miejsc 7. i 8. (2. i 3. w grupie srebrnej) zagrają o 7. miejsce w lidze do 2 wygranych setów,
  • zespoły z miejsc 5. i 6. (5. w grupie złotej i 1. w grupie srebrnej) zagrają o 5. miejsce w lidze do 2 wygranych setów,
  • zespoły z miejsc 3. i 4. (3. i 4. w grupie złotej) zagrają o 3. miejsce w lidze do 3 wygranych setów,
  • zespoły z miejsc 1. i 2. (1. i 2. w grupie złotej) zagrają o 1. miejsce w lidze do 3 wygranych setów.
 7. W turnieju finałowym mogą brać udział zawodnicy, którzy wystąpili w przynajmniej 3 meczach w fazie zasadniczej (ligowej + grupowej).

V ZMIANA TERMINU MECZU

 1. Przełożenie meczu na inny termin możliwe jest tylko za zgodą kapitanów obu zainteresowanych drużyn i organizatora.
 2. Przełożenie meczu należy zgłosić najpóźniej na tydzień przed pierwotnym terminem jego rozegrania drogą mailową pod adresem filiplipowski@poczta.onet.pl lub osobiście u organizatora.
 3. Mecz przełożony musi zostać rozegrany najpóźniej do końca następnego tygodnia od daty pierwotnego terminu spotkania (można rozgrywać spotkania awansem). W przypadku nierozegrania meczu w ww. terminie zespoły zostają ukarane obustronnym walkowerem.
 4. Organizator nie udostępnia hali na potrzeby meczów przełożonych. W takim wypadku miejsce rozegrania meczu przełożonego kapitanowie drużyn ustalają między sobą.
 5. Mecz przełożony rozgrywany w tygodniu może sędziować dowolna osoba, za zgodą kapitanów obu zespołów.
 6. Organizator może zapewnić obsługę sędziowską na potrzeby meczu przełożonego rozgrywanego w tygodniu, jednak wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 50 zł + zwrot ewentualnych kosztów dojazdu.
 7. Po zakończeniu meczu przełożonego rozgrywanego w tygodniu, kapitan zespołu organizującego mecz jest zobowiązany do dostarczenia protokołu meczowego (dokładnego wyniku i listy biorących udział w meczu zawodników) do organizatora.
 8. Na prośbę jednego zespołu mogą zostać przełożone maksymalnie 2 spotkania.

VI NAGRODY

 1. Trzy pierwsze zespoły otrzymają nagrody w postaci pucharów, medali oraz nagród rzeczowych.
 2. Organizator przyzna następujące wyróżnienia indywidualne:
  • najlepszy zawodnik rozgrywek (MVP),
  • najlepszy atakujący,
  • najlepszy rozgrywający,
  • najlepszy zagrywający,
  • najlepszy blokujący,
  • najlepszy przyjmujący,
  • najlepszy broniący.

VII INFORMACJE DODATKOWE

 1. Hala sportowa będzie dostępna dla uczestników od godz. 18:30.
 2. Do dyspozycji uczestników organizator udostępnia cztery szatnie z natryskami.
 3. Uczestnicy rozgrywający pierwsze mecze w danym dniu proszeni są o pomoc w przygotowaniu hali do meczów.
 4. Uczestnicy rozgrywający ostatnie mecze w danym dniu proszeni są o pomoc w uprzątnięciu hali.
 5. Przed każdym meczem organizator przygotuje dla uczestników 10 piłek do rozgrzewki. Po zakończeniu rozgrzewki uczestnicy proszeni są o zebranie piłek i umieszczenie ich w koszu znajdującym się obok boiska. Spotkanie nie rozpocznie się do momentu odliczenia się wszystkich piłek rozgrzewkowych.
 6. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.